متاسفانه مشکلی پیش آمد!

لطفا بعدا دوباره امتحان کنید
باشه

محاسبه توده بدنی

پاک کردن فرم

توده بدنی چیست؟

شاخص توده بدنی یا BMI از تقسیم وزن (کیلوگرم) به مربع قد (متر) به دست می آید. BMI به صورت مستقیم میزان چربی های بدن را اندازه گیری نمی کند بلکه میزان بافت چربی بدن را در مقایسه با بافت های استخوان و عضله به دست می دهد.

نتایج گرین لایف

آشپزی رژیمی

دریافت رژیم

رضایت همه
مراجعه کنندگان

پشتیبانی تخصصی
در طول درمــــان

بیش از 24 سال
دانــش و تجربه