دستورالعمل استفاده از لیوان لاغری

دستورالعمل استفاده از لیوان لاغری

1_روزانه 10 لیوان آب نوش جان کنیم. سعی کنید هر یک ساعت، یک لیوان آب بنوشیم. در صورت امکان هر نیم ساعت نصف لیوان آب بنوشیم.

2_آب بهتر است آب چشمه یا آب مهدنی حقیقی باشد(نه آب های بسته بندی موجود در بازار).

3_بهتر است آب کمی طعم دار باشد. با اضافه کردن مقدار کمی لیموترش، نعناع تازه یا پونه تازه، طعم آب بسیار بهتر خواهد شد.

4_سعی کنیم پیش از اینکه تشنه شویم، آب بنوشیم.

5_پیش از نوشیدن آب، عبارت «بسم الله» را بر زبان بیاوریم تا ملکولهای آب تغییر کند.(نتایج تحقیقات پروفسو ماسارو ایموتو ، تحت عنوان شهادت ملکولهای آب این موضوع را اثبات نموده است)

خدمات گرین‌لایف
آخرین مقالات