چرا طول درمان لیزر بین 6 تا 8 جلسه می باشد ؟

چرا طول درمان لیزر بین 6 تا 8 جلسه می باشد ؟

اساس کار لیزر تخریب فولیکول رنگی مو می باشد . هرچه مو ملانین ( رنگدانه ) بیشتری داشته باشد لیزر را بهتر جذب میکند . پس موهایی که فولیکول فعال تر و ملانین بیشتری داشته باشند به اصطلاح در فاز رشد (آناژن) قرار دارند در جلسات اول جواب بهتری می دهند .

اما برخی از موها ممکن است در فاز استراحت (تلوژن) باشند که در طی دوره ی درمان 6 الی 8جلسه از فاز استراحت یا خواب خارج شده و به فاز رشد (آناژن) تبدیل میشوند و لیزرحالا میتواند روی آن ها هم اثر بگذارد . به همین دلیل متخصصین طول درمان را 6 تا 8 جلسه اعلام میکنند تا موهایی که در فاز استراحت هستند نیز به فاز فعال بیایند تا آنها هم توسط لیزر جذب و فولیکول تخریب شود .

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید

سلام خوبی ؟

چطوری